Phòng thông minh

Diện tích: 10.00mx15.00m
Công suất:
  • "U": Không áp dụng
  • Thính phòng: 150
  • Lớp học: Không áp dụng
  • Imperial: Không áp dụng
  • Cocktail: 200